info@jna.si
05 9146142

Portal  javnih  razpisov

Prejmite informacije o javnih razpisih malih in velikih vrednosti v Sloveniji,
Evropski uniji ter drugih držav vsak dan na vaš e-mail.

  • Naročnina na storitev JNA.SI za eno leto
  • Na vaš e-mail prejmete izbrana javna naročila in razpise
  • Nastavitev profilov s filtri kategorij, ključnimi besedami ali korenu besed
  • Filtrirane objave naročil ter javnih razpisov velike in male vrednosti prejemate na e-mail
  • Dostop do baze podatkov na internetu
  • Integracija sistema JNA.SI v vaš informacijski sistem

371.253

Število vseh objav v letu 2019

20.483

Število objav v Sloveniji

3.500

Dnevno vseh objavljenih razpisov

4.228

Vrednost vseh aktivnih naročil v milijonih EUR

Prednosti portala

Registriranim uporabnikom portala JNA.SI nudimo informacije o aktualnih javnih razpisih velikih in malih vrednosti, ki jih prejmete na email ali poiščete na portalu. Storitev vam bo prihranila čas in denar ter omogočila povečanje vašega poslovanja v Sloveniji in v tujini.

Kaj se nahaja na portalu

Obdelujemo podatke iz Evropskega uradnega lista TED, slovenskega portala e-naročanje ter poslovnih ponudb iz partnerskih portalov. V bazi je vsakodnevno več kot 200.000 javnih naročil. Dnevno preglejte več kot 3.500 novih javnih razpisov. Tržišče z več kot 500 milijard EUR letnih naročil.

15-dnevno testiranje

Brezplačna 15-dnevna storitev PAKETA MINI vam omogoča vpogled, izbiro, iskanje, javnih naročil ter prejem obvestil po e-mailu. Brezplačno obdobje se avtomatično zaključi po 15 dneh. Preizkusite sistem in se odločite kasneje brez obveznosti ali vezave.

NAJNOVEJŠI RAZPISI

 DRŽAVAKATEGORIJANAZIV RAZPISAROK ODDAJE  VREDNOSTDTVR 
2SlovenijaKlimatske napraveDobava in montaža klimatske naprave25.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
23SlovenijaGradbena dela na cestahA-090/19; Rekonstrukcija ceste R3-605/5702 Livek - Livške Ravni -2.faza od km 17.610 do km 19.53102.10.2019-
 
437380.0000 ODPRI
4SlovenijaStoritve spremljanja in nadzoraIzvedba tehničnega in strokovneg nadzora nad izvedbo del za ureditev prostorov za linearni pospeševalnik AP1023.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
1SlovenijaLaboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal)Po meri izdelani manipulator za ultra visoki vakuum s 4 prostostnimi stopnjami20.09.2019-
 
437270.0000 ODPRI
25SlovenijaStoritve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitveIzdelava strokovne podlage za določitev kriterija odpornosti proti drobljenju LARB kamnitega agregata za tirno gredo20.09.2019-
 
437260.0000 ODPRI
10SlovenijaMerilni instrumentiINFRARDEČI PLINSKI ANALIZATORJI ZA SPREMLJANJE TOPLOGREDNIH PLINOV PO METODI ZAPRTIH KOMOR23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
29SlovenijaStoritve čiščenjaOkolju prijazna storitev rednega, generalnega in dodatnega čiščenja objekta (poslovnih prostorov, pisarniške opreme, arhivov) na lokaciji Upravni center Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica.26.09.2019-
 
437330.0000 ODPRI
32SlovenijaStoritve razvoja programske opreme po naročilih uporabnikovZASNOVA RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA ŠTIRIH PROCESOV V OBSTOJEČI SISTEM20.09.2019-
 
437260.0000 ODPRI
34SlovenijaElektrični stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljavaDIZELSKI ELEKTROAGREGAT - DOBAVA23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
35SlovenijaTiskarske in distributerske storitveTiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
3SlovenijaPopravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremoPeskanje in barvanje tovornih vozil ter kontejnerjev26.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
13SlovenijaRačunalniška oprema in priborRAČUNALNIKI IN TISKALNIKI26.09.2019-
 
437330.0000 ODPRI
40SlovenijaDeli in pribor za pisarniške stroje»Nakup računalniškega potrošnega materiala«24.09.2019-
 
437310.0000 ODPRI
15SlovenijaGradbena dela na cestahA-095/19; Gradbena dela za izgradnjo krožišča Reška, Titova cesta v Postojni02.10.2019-
 
437380.0000 ODPRI
37SlovenijaStoritve cestnega potniškega prevoza za posebne nameneAvtobusni prevozi za potrebe UL, Biotehniške fakultete za 2 leti23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
7SlovenijaGradbena dela na cestahA-79/19; Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za Moškanjce24.09.2019-
 
437300.0000 ODPRI
45SlovenijaOptični kabli za telekomunikacijeDobava ADSS/TOSM optičnega kabla, obesnega in spojnega materiala za relacijo RTP Ločna - RTP Trebnje26.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
57SlovenijaZemeljska delaAgromelioracija na komasacijskem območju Gančani26.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
12SlovenijaElektrični stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljavaDogradnja podporne infrastrukture DC PLC Ljubljana26.09.2019-
 
437330.0000 ODPRI
5SlovenijaKrovska dela in druga gradbena dela specialnih strokMenjava kritine na občinski stavbi - vzdrževalna dela20.09.2019-
 
437260.0000 ODPRI
53SlovenijaStoritve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnjeIzdelava Izvedbenega načrta za obnovo protihrupnih ograj na odsekih A1/0644, A1/0636, A1/0048-0648, A1/0049-0649, A1/0050-0650, H4/0776, H4/0778, H2/0032 in A2/060203.10.2019-
 
437400.0000 ODPRI
58SlovenijaPohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstvaDobava in montaža opreme za ZD Piran 1. faza23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
17SlovenijaGradbena dela na cestahPonovitev JN za izvajanje zimske službe na javnih poteh na območju Občine Vojnik v zimskih sezonah 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 za sklop 1 in 8.20.09.2019-
 
437260.0000 ODPRI
54SlovenijaStoritve revizije poslovanjaSanacija finančno računovodske službe UL BF ter finančno-računovodskih procesov na UL BF26.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
8SlovenijaRačunalniška oprema in priborNAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE NAMIZNE RAČUNALNIŠKE OPREME25.09.2019-
 
437310.0000 ODPRI
60SlovenijaGradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranjeDelna izgradnja podporne konstrukcije in rekonstrukcija Tomazinove ulice23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
30SlovenijaGradbena dela na cestahA-094/19; Modernizacija ceste R3-626/3726 Gračišče - Brezovica od km 4.400 do km 5.90003.10.2019-
 
437390.0000 ODPRI
64SlovenijaGradbena dela na kolesarski potiIzgradnja kolesarskega poligona (pumptrack)10.10.2019-
 
437460.0000 ODPRI
11SlovenijaElektrikaDobava električne energije v obdobju 1.1.2020 do 31.12.202107.10.2019-
 
437430.0000 ODPRI
68SlovenijaGradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranjeVZDRŽEVANJE JAVNIH VODOVODNIH SISTEMOV03.10.2019-
 
437390.0000 ODPRI
6SlovenijaOptični instrumentiNAKUP IN INSTALACIJA MANJŠEGA SISTEMA ZA PULZNO LASERSKO NANAŠANJE25.09.2019-
 
437310.0000 ODPRI
33SlovenijaGradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cestSANACIJA PLAZU NA LC št. 203072 Sv. Jurij Sp. Velka - Zg. Velka (obvoznica)23.09.2019-
 
437290.0000 ODPRI
61SlovenijaOsebni računalnikiNAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME (okoljsko manj obremenjujoča oz. energijsko učinkovita)02.10.2019-
 
437390.0000 ODPRI
21SlovenijaRazne storitveOrganizacija in izvedba marketinških aktivnosti v okviru Kurentovanja leta 202026.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
90NemčijaZdravila za sistemsko zdravljenje virusnih infekcijAbschluss eines nicht exklusiven Rabattvertrages nach § 130a Abs. 8 SGB V zu Arzneimitteln mit dem Wirkstoff Darunavir (ATC-Code: J05AE10)28.12.2020-
 
441920.0000 ODPRI
48SlovenijaStoritve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnjeIzdelava IZN za obnovo nadvoza VA0106 Ljubečna na AC A1 odsek 0039/0639 Dramlje Celje v km 5,38002.10.2019-
 
437390.0000 ODPRI
93NemčijaFarmacevtski proizvodiOpen-House:mehrere Wirkstoffe30.11.2021-
 
445280.0000 ODPRI
28SlovenijaGradbena dela na cestahA-101/19; Rekonstrukcija krožnega križišča v Dobrni na regionalni cesti R2-429/1154 odcep v Dobrno v km 0+73402.10.2019-
 
437380.0000 ODPRI
9SlovenijaSistemi in naprave za nadzorovanje in varovanjejavno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo opreme, namenjene nadzoru državne meje26.09.2019-
 
437320.0000 ODPRI
73NemčijaFarmacevtski proizvodiOpen-House-Originale-Rabattverträge 2018-34 — Dolutegravir31.01.2021-
 
442260.0000 ODPRI
66SlovenijaZ računalniki povezane storitveVZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME11.10.2019-
 
437470.0000 ODPRI
44SlovenijaGradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje»IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«25.09.2019-
 
437310.0000 ODPRI
38SlovenijaStoritve čiščenja in sanitarne storitveČiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let01.10.2019-
 
437370.0000 ODPRI
67SlovenijaGradbena dela na cestahREKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 704823 (DRVANJA - BAČKOVA - FROLEH)24.09.2019-
 
437300.0000 ODPRI
74NemčijaFarmacevtski proizvodiAbschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8 SGB V zu Fertigarzneimitteln mit dem Wirkstoff Lanthan-III-carbonat (KTA)10.11.2020-
 
441440.0000 ODPRI
14SlovenijaGradbena dela na cestahA-076/19; Nadomestni most čez Bistriški jarek pri Bistrici (MB0298) na R3-703/6303 v km 3,26025.09.2019-
 
437310.0000 ODPRI
16SlovenijaInženirske storitveInženirske storitve v letu 202009.10.2019-
 
437450.0000 ODPRI
78NemčijaFarmacevtski proizvodiAbschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Wirkstoff Darunavir, ATC J05AE10, für die Zeit 1.3.2019 – 28.2.202105.01.20211 EUR
 
442001.0000 ODPRI
39SlovenijaRazno pohištvo in opremaDOBAVA IN MONTAŽA OPREME TRAKTA C26.09.2019-
 
437330.0000 ODPRI
77NemčijaFarmacevtski proizvodiAbschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130a Abs. 8 SGB V zum Wirkstoff Prasugrel, ATC B01AC22, für die Zeit 1.3.2019 — 28.2.202105.01.20211 EUR
 
442001.0000 ODPRI
18SlovenijaRačunalniška oprema in priborSUKCESIVNA DOBAVA ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET07.10.2019-
 
437430.0000 ODPRI
69SlovenijaStoritve v zvezi z odpadkiodvoz in predelava betona08.10.2019-
 
437450.0000 ODPRI
101NemčijaFarmacevtski proizvodiAbschluss einer nicht-exklusiven Rabattvereinbarung nach § 130 a Abs. 8 SGB V zum Produkt Ovaleap(R)